Vereniging

imagesHistorie

De betrokkenheid met de Officiersmess d'Alsace gaf de mogelijkheid om in de regio Maastricht 'saamhorigheidscontacten' te onderhouden tussen de krijgsmacht en de burgerij.

De Garnizoenscommandant / Provinciaal Militair Commandant nodigde hiervoor militaire- en civiele autoriteiten uit in de Officiersmess, in principe op de eerste vrijdag van de maand, voor het zogenaamde Civiel Militaire Contact (CIMIC).

Bij het verdwijnen van de Garnizoenscommandant en Provinciaal Militair Commandant heeft de Regionaal Militair Commandant Zuid deze traditie voortgezet.

De Officiersvereniging Maastricht (OVM) ziet het dan ook als haar taak om, in samenwerking met de militaire autoriteiten, de contacten tussen de militairen in Limburg en de Zuid-Limburgse burgerij voort te zetten.

Het gebouw van de toenmalige Mess aan het Koningin Emmaplein heeft een andere bestemming gekregen. De Officiersvereniging Maastricht houdt haar maandelijkse Socials meestal in het gebouw van de Maastrichtse Dienstdoende Stadsschutterij aan de Brusselsestraat.

In 1995 is de Officiersvereniging, als voortzetting van de toenmalige mess, wederopgericht en bestaat dus inmiddels al weer meer dan 20 jaar. De vereniging telt ruim 70 leden uit alle krijgsmachtdelen en kent zelfs buitenlandse officieren onder haar leden.