Explore

Nieuwjaar

Het bestuur wenst u een gezond en voorspoedig 2021.

Onze eerstvolgende social staat gepland voor 5 februari 2021.

Dit is een social met lezing over de dapperheidsonderscheiding.

Privacy policy

Officiersvereniging-Maastricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Officiersvereniging-Maastricht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.
Als Officiersvereniging-Maastricht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Officiersvereniging-Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Officiersvereniging-Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door Officiersvereniging-Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Officiersvereniging-Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Officiersvereniging-Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Rangen dienstvak/onderdeel.
Uw persoonsgegevens worden door Officiersvereniging-Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Officiersvereniging-Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Officiersvereniging-Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Officiersvereniging-Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
Officiersvereniging-Maastricht  
Raadhuisstraat 66 
6129 CE Urmond
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuwsbrieven andere verenigingen

Hier vindt u de nieuwsbrieven van de Maestrichtse Dienstdoende Stadsschutterij 1815. Door op de link te klikken kunt u de nieuwsbrief downloaden.

Nieuwsbrief 1 van 2017: download

Nieuwsbrief 4 van 2016: download

Nieuwsbrief 3 van 2016: download

Nieuwsbrief 2 van 2016: download

Nieuwsbrief 1 van 2016: download

 

Hier vindt u de nieuwsbrieven De Eglantier van de Groote Sociëteit. Door op de link te klikken kunt u de nieuwsbrief downloaden.

Nieuwsbrief 1 van 2017: download en bijlage schildercursus

Nieuws

COVID-19

Als gevolg van de door onze Minister President opgelegde beperkende maatregelen ten aanzien van COVID-19 heeft het bestuur moeten besluiten onze traditionele jaarafsluiting met een sfeervol KerstDinerDansant niet te laten doorgaan. Het bestuur vindt dit bijzonder jammer maar, met het oog op de gezondheid van onze leden, donateurs en hun familie, bleek dit de enige verantwoorde keuze...

MEER NIEUWS

ACTIVITEITEN EN AGENDA

agenda

Hier worden activiteiten en de agenda van de Officiersvereniging Maastricht getoond.

2020

Vr 06 nov: Social + Lezing *CANCELLED
Zo 13 dec: Kerst Diner met muzikale omlijsting

*Spreker en onderwerp zullen t.z.t. bekend gesteld worden.

2021

Vr 8 jan Nieuwjaarsborrel / cancelled
Vr 5 feb Borrel met lezing dapperheidsonderscheiding
Zo 7 mrt Koffie, vlaai en lezing over Indie
Vr 9 apr ALV combinatie digitaal en borrel
Ma 26 apr Koningsdiner
Di 4 mei Dodenherdenking
Wo 5 mei Bevrijdingsdag
Vr 7 mei Bezoek Bronbeek
Vr 4 juni Wijnproeverij Apostelhoeve
Vr 2 juli BBQ
Vr 6 aug Borrel
Vr 3 sep Borrel met lezing US DEFAT
Vr 1 okt Borrel
Vr 5 nov Indonesische maaltijd
Zo 12 dec Kerstdiner

*Bovenstaande agenda wordt per kwartaal bezien en indien nodig aangepast

Leden

inloggen

Sommige informatie is alleen voor leden van de vereniging bestemd. Wanneer u ingelogd bent kunt u de nieuwsbrieven, de stukken voor de ledenvergadering en de fotogallerijen bekijken en downloaden.

Met onderstaande button kunnen leden inloggen in het intranet d.m.v. gebruikersnaam en wachtwoord.

Top